Snov.io API: методи для пошуку, верифікації та розсилок

Функції нашої платформи доступні в простому інтерфейсі REST API. Інтегруйте ваш проект зі Snov.io API для синхронізації лідів та керування контактами. Snov.io API дозволяє отримувати список адрес з домену, знайти імейли за іменем або доменом, верифікувати email-адреси, додавати контакти до списку, змінювати статус отримувача та інше.

Будь ласка, зверніть увагу: максимальна кількість запитів API — 60 на хвилину.

Аутентифікація

Для аутентифікації майбутніх запитів вам необхідно згенерувати токен доступу. Відправляючи запит, укажіть токен доступу в полі для авторизації.

Authorization: Bearer QSlHffXmCAILIOHNGXToq4LsP2yX64VQhEBZ7Ei4

Ось приклад генерування токену.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/oauth/access_token
Вхідні параметри
grant_type
Завжди
client_credentials
client_id
Ваш персональний id, який можна знайти в налаштуваннях акаунта https://app.snov.io/account#/api
client_secret
Ваш секретний ключ, який можна знайти в налаштуваннях акаунта https://app.snov.io/account#/api
Приклади коду
<?php
function getAccessToken()
{
    $params = [
        'grant_type'  => 'client_credentials',
        'client_id'   => 'c57a0459f6t141659ea75cccb393c5111',
        'client_secret' => '77cbf92b71553e85ce3bfd505214f40b'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/oauth/access_token',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res['access_token'];

}
?>
def get_access_token():
params = {
  'grant_type':'client_credentials',
  'client_id':'c57a0459f6t141659ea75cccb393c111',
  'client_secret': '77cbf92b71553e85ce3bfd505214f40b'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/oauth/access_token', data=params)
resText = res.text.encode('ascii','ignore')

return json.loads(resText)['access_token']
Відповідь
{
"access_token":"3yUyQZdks0Ej7T2fXzjUWzwlTcO4dWisKkeMpESz",
"token_type":"Bearer",
"expires_in":3600
}
Параметри відповіді
access_token
Ваш новий токен доступу.
token_type
Завжди Bearer
expires_in
Строк дії токену (в секундах).

Методи API

GETПошук за доменом V.2

1 кредит за 10 адрес/контактів

Укажіть домен, і Snov.io надасть вам всі email-адреси, які з ним пов'язані.

Якщо в базі даних є додаткова інформація про людину, якій належить імейл, її також буде додано.

За кожен запит ми надаємо вам до 100 адрес. Запит, за яким не повернулася хоча б одна адреса, не оплачується.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v2/domain-emails-with-info
Вхідні параметри
domain
Домен, на якому ви хочете знайти імейли. Наприклад, «snov.io».
type
Може містити різні значення:
all
,
personal
або
generic
. Загальна адреса електронної пошти пов'язана з функцією співробітників, які її використовують, наприклад, contact@snov.io.

Персональний імейл — це адреса конкретного співробітника компанії.

limit
Використовуйте це поле, щоб зазначити кількість адрес, яку необхідно знайти. Кожен запит повертає до 100 адрес.
lastId
Щоб зібрати більше email-адрес, ніж зазначено у вхідному параметрі Limit, у наступному запиті зазначте id останньої знайденої адреси з попереднього запиту. Таким чином, раніше зібрані email-адреси будуть пропущені.
Зверніть увагу, що параметр lastId — обов'язковий.
Значення за замовчуванням —
0
.
positions
Використовуйте цей параметр для фільтрації лідів за посадою. Наприклад, «Software Developer». Щоб відфільтрувати за кількома позиціями, зазначте відповідний масив з усіма посадами, що вас цікавлять.
Приклади коду
<?php
function getDomainSearch()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'domain'    => 'octagon.com',
        'type'     => 'all',
        'limit'    => 100,
        'lastId'    => 0,
        'positions'  => ['Software Developer','QA']
    ];

    $params = http_build_query($params);
    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v2/domain-emails-with-info?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_domain_search():
token = get_access_token()
params = {
 'access_token': token,
 'domain': 'octagon.com',
 'type': 'all',
 'limit': 100,
 'lastId': 0,
 'positions[]': ['Software Developer','QA']
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v2/domain-emails-with-info', params=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true,
 "domain": "octagon.com",
 "webmail": false,
 "result": 84,
 "lastId": 1823487525,
 "limit": 100,
 "companyName": "Octagon",
 "emails": [
   {
   "email": "ben.gillespie@octagon.com",
   "firstName": "Ben",
   "lastName": "Gillespie",
   "position": "Senior Account Executive",
   "sourcePage": "https://www.linkedin.com/pub/ben-gillespie/7/73/809",
   "companyName": "Octagon",
   "type": "prospect",
   "status": "verified"
   }
  ]
}
Параметри відповіді
domain
Домен, для якого API знайшов email-адреси.
webmail
Буде
true
, якщо вибраний вами домен — сайт електронної пошти.
result
Кількість email-адрес, знайдених нами для цього домену. Ми не можемо надати результати для сайтів електронної пошти, тому для них результат завжди буде
0
.
limit
Визначає максимальну кількість адрес, які будуть повернені за запит.
companyName
Назва компанії, яка використовується для пошуку адрес.
emails
Адреси з домену, знайдені під час пошуку.
email
Конкретний імейл, знайдений в результаті пошуку.
type
Може мати значення
prospect
або
email
. Якщо повернене значення
prospect
, значить Snov.io знайшов додаткову інформацію про власника email-адреси.
status
Статус перевірки імейлу. Може бути
verified
або
notVerified
.
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
position
Поточна посада власника email-адреси.
sourcePage
Сторінка, на якій були знайдені персональні контакти.
lastId
Id останньої зібраної email-адреси з попереднього пошуку.

POSTПідрахунок адрес

Безкоштовно

Цей метод API дозволяє дізнатися скільки email-адрес з певного домену є в нашій базі даних. Ця послуга безкоштовна і кредити за неї не списуються.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-domain-emails-count
Вхідні параметри
domain
Ім'я домену, кількість імейлів на якому вам необхідно дізнатися.
Приклади коду
<?php
function getEmailCount()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'domain'    => 'octagon.com',
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-domain-emails-count',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_email_count():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'domain':'octagon.com'

}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-domain-emails-count', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"domain":"octagon.com",
"webmail":false,
"result":1369
}
Параметри відповіді
domain
Ім'я домену, кількість імейлів на якому вам необхідно дізнатися.
webmail
Буде
true
, якщо вибраний вами домен — сайт електронної пошти.
result
Загальна кількість email-адрес, які були знайдені для цього домену. Ми не можемо надати результати для сайтів електронної пошти, тому для них результат завжди буде
0
.

POSTПошук адрес

Безкоштовно

Цей метод API шукає адреси за іменем та прізвищем людини та доменом. Якщо імейл відсутній у нашій базі даних, ми не зможемо одразу надати вам результати пошуку. Щоб прискорити процес, скористайтесь методом «Додати імена для пошуку адрес», щоб відправити адресу на перевірку. Після цього скористайтесь методом «Пошук адрес» повторно.

Обмеження: Якщо ви надсилаєте значну кількість запитів протягом години, ви можете побачити таке повідомлення про помилку: «There are too many prospects processing. Please try later»
Кількість допустимих запитів на годину визначає ваш тарифний план:

 • S - 200 запитів/годину
 • M - 400 запитів/годину
 • L - 600 запитів/годину
 • XL - 800 запитів/годину
 • XXL - 1 000 запитів/годину
Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-emails-from-names
Вхідні параметри
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
domain
Доменне ім'я, яке використовується в email-адресі.
Приклади коду
<?php
function getEmailFinder()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'domain'    => 'octagon.com',
        'firstName'  => 'gavin',
        'lastName'   => 'vanrooyen'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-from-names',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_email_finder():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'domain':'octagon.com',
     'firstName': 'gavin',
     'lastName':'vanrooyen'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-emails-from-names', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"params":{
"firstName":"gavin",
"lastName":"vanrooyen",
"domain":"octagon.com"
},
"data":{
"firstName":"gavin",
"lastName":"vanrooyen",
"emails":[
{
"email":"Gavin@octagon.com",
"emailStatus":"valid"
}
]
},
"status":{
"identifier":"complete",
"description":"Emails search is completed"
}
}
Параметри відповіді
status
У цьому полі буде зазначено статус процесу.
identifier
Може містити такі значення:
complete
,
in_progress
, або
not_found1
  Якщо ідентифікатор
not_found
 , відповідь не буде містити email-адреси.
description
Статус процесу пошуку адреси.
data
Містить результати пошуку.
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
emails
Масив адрес електронної пошти та їхніх статусів. Значення
emailStatus
може містити статуси
valid
або
unknown
.

POSTДодати імена для пошуку адрес

1 кредит за запит

Якщо Snov.io не містить необхідні адреси у своїй базі даних і не може надати їх за допомогою метода Пошук адрес, ви можете спробувати відправити запит на пошук адрес, використовуючи цей метод. Якщо імейл буде знайдено, ви зможете безкоштовно отримати його повторно відправивши запит через метод Пошук адрес.

Обмеження: Якщо ви надсилаєте значну кількість запитів протягом години, ви можете побачити таке повідомлення про помилку: «There are too many prospects processing. Please try later»
Кількість допустимих запитів на годину визначає ваш тарифний план:

 • S - 200 запитів/годину
 • M - 400 запитів/годину
 • L - 600 запитів/годину
 • XL - 800 запитів/годину
 • XXL - 1 000 запитів/годину
Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/add-names-to-find-emails
Вхідні параметри
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
domain
Доменне ім'я, яке використовується в email-адресі.
Приклади коду
<?php
function getAddNamesToFindEmails()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'domain'    => 'octagon.com',
        'firstName'  => 'gavin',
        'lastName'   => 'vanrooyen'
    ];


    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/add-names-to-find-emails',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def add_names_to_find_emails():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'domain':'octagon.com',
     'firstName': 'gavin',
     'lastName':'vanrooyen'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/add-names-to-find-emails', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"firstName":"gavin",
"lastName":"vanrooyen",
"domain":"octagon.com",
"userId":666871,
"sent":true
}

Якщо адресу електронноЇ пошти було додано до черги, метод поверне "sent":true.

POSTШукати контакт за посиланням на профіль

1 кредит за запит

Знаходьте контакти за профілями соцмереж. Для подальшого отримання результатів пошуку застосовуйте метод «Отримати контакт за посиланням на профіль».

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/add-url-for-search
Вхідні параметри
url
Посилання на профіль контакта в соцмережах. Укажіть назву соціальної мережі в [таких дужках] (LinkedIn або Twitter).
Приклади коду
<?php
function addUrlForSearch()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'url'       => 'https://www.linkedin.com/in/johndoe/&social'
    ];


    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/add-url-for-search',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def add_url_for_search():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'url':'https://www.linkedin.com/in/elie-ohayon-aaab7341'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/add-url-for-search', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true
}
Параметри відповіді
success
Буде
true
, якщо контакт було додано до списку для пошуку.
message
Під час додавання контакта до списку виникла помилка.

POSTОтримати контакт за посиланням на профіль

Безкоштовно

Після застосування методу «Шукати контакт за посиланням на профіль», використовуйте цей метод для отримання результатів пошуку. Результат буде містити повну інформацію про контакт та всі знайдені адреси електронної пошти.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-emails-from-url
Вхідні параметри
url
Посилання на профіль контакта в соцмережах. Укажіть назву соціальної мережі в [таких дужках] (LinkedIn або Twitter).
Приклади коду
<?php
function getEmailsFromUrl()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'url'       => 'https://www.linkedin.com/in/john-doe-123456/'
    ];


    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-from-url',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_emails_from_url():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'url':'https://www.linkedin.com/in/elie-ohayon-aaab7341'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-emails-from-url', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true,
 "data": [
  {
   "id": "xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A==",
   "name": "Gavin Vanrooyen",
   "firstName": "John",
   "lastName": "Doe",
   "sourcePage": "https://www.linkedin.com/in/john-doe-123456/",
   "source": "linkedIn",
   "industry": "Entertainment",
   "country": "United States",
   "locality": "Greater Atlanta Area",
   "lastUpdateDate": {
    "date": "2019-09-11 12:37:58.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "UTC"
   },
   "currentJob": [
    {
     "companyName": "Octagon",
     "position": "Senior Brand Director",
     "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/659333",
     "site": "http:\/\/octagon.com",
     "locality": "United States",
     "state": null,
     "city": null,
     "street": null,
     "street2": null,
     "postal": null,
     "founded": null,
     "startDate": "2018-07-31",
     "endDate": null,
     "size": "1-10",
     "industry": "Entertainment",
     "companyType": "Public Company",
     "country": "United States"
    }
   ],
   "previousJob": [
    {
     "companyName": "UPS",
     "position": "Manager, Sponsorships and Events",
     "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/1523574",
     "site": "http:\/\/www.ups.com\/",
     "locality": "United States",
     "state": "GA",
     "city": "Atlanta",
     "street": "55 Glenlake Parkway, NE",
     "street2": null,
     "postal": "30328",
     "founded": "1907",
     "startDate": null,
     "endDate": null,
     "size": "10001+",
     "industry": "Logistics and Supply Chain",
     "companyType": "Public Company",
     "country": "United States"
    }
   ],
    "social": [],
    "emails": [
      {
        "email": "johndoe@octagon.com",
        "status": "valid"
      }
    ]
  }
 ]
}
Параметри відповіді
success
Буде
true
, якщо контакт був знайдений.
id
Унікальний ідентифікатор профілю.
name
Повне ім'я контакта.
firstName
Ім'я контакта.
lastName
Прізвище контакта.
industry
Галузь, зазначена в профілі контакта.
country
Країна контакта.
locality
Місцезнаходження контакта.
skills
Навички контакта
social
Посилання на профілі соцмереж контакта.
currentJobs
Масив, який містить інформацію про поточну посаду контакта.
previousJobs
Масив, який містить інформацію про попередні посади контакта.
lastUpdateDate
Дата останнього оновлення контакта.
emails
Email-адреса контакта та її актуальний статус.

POSTЗнайти профіль за адресою

1 кредит за запит

Зазначте адресу електронної пошти, і Snov.io поверне всю пов'язану з власником імейлу інформацію, яка міститься у нашій базі даних.

Якщо нам не вдасться знайти інформацію про власника адреси у нашій базі даних, оплата за запит не буде знята.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-profile-by-email
Вхідні параметри
email
Адреса електронної пошти особи, про яку ви хочете знайти додаткову інформацію.
Приклади коду
<?php
function getProfileByEmail()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token'  => $token,
        'email'      => 'gavin.vanrooyen@octagon.com'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-profile-by-email',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);
    
    return $res;

}
?>
def get_profile_by_email():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'email':'gavin.vanrooyen@octagon.com'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-profile-by-email', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success": true,
"id": 301592,
"source": "linkedIn",
"name": "Lizi Hamer",
"firstName": "Lizi",
"lastName": "Hamer",
"logo": "https://app.snov.io/img/peoples/010fcf23c70dfa68d880545ec89a9215.jpg",
"industry": null,
"country": "Singapore",
"locality": "Singapore",
"social": [
  {
    "link": "https://www.linkedin.com/in/lizihamer/",
    "type": "linkedIn"
  },
  {
    "link": "https://twitter.com/LiziHamer",
    "type": "twitter"
  }
],
"currentJobs": [
  {
    "companyName": "Octagon",
    "position": "Regional Creative Director",
    "socialLink": "https://www.linkedin.com/company/165282",
    "site": "www.octagon.com",
    "locality": "Greater New York City Area",
    "state": "Connecticut",
    "city": "Stamford",
    "street": "290 Harbor Dr",
    "street2": "2nd Floor",
    "postal": "06902",
    "founded": "1983",
    "startDate": "2016-01-31",
    "endDate": null,
    "size": "1-10",
    "industry": "Marketing and Advertising",
    "companyType": "Public Company",
    "country": "United States"
  },
  {
    "companyName": "SisuGirls",
    "position": "Co Founder",
    "socialLink": "https://www.linkedin.com/company/3841118",
    "site": "http://www.sisugirls.org",
    "locality": null,
    "state": "SG",
    "city": "Singapore",
    "street": "33-03 Hong Leong Building",
    "street2": null,
    "postal": null,
    "founded": "2014",
    "startDate": "2015-07-31",
    "endDate": null,
    "size": "1-10",
    "industry": "Health, Wellness and Fitness",
    "companyType": null,
    "country": "Singapore"
  }
],
"previousJobs": [
  {
    "companyName": "Fusion Co-innovation Labs",
    "position": "Creative Entrepreneur",
    "socialLink": null,
    "site": null,
    "locality": null,
    "state": null,
    "city": null,
    "street": null,
    "street2": null,
    "postal": null,
    "founded": null,
    "startDate": "2013-05-31",
    "endDate": "2013-10-31",
    "size": null,
    "industry": null,
    "companyType": null,
    "country": null
  },
  {
    "companyName": "Russell Commission",
    "position": "Youth Advisory Board Member",
    "socialLink": null,
    "site": null,
    "locality": null,
    "state": null,
    "city": null,
    "street": null,
    "street2": null,
    "postal": null,
    "founded": null,
    "startDate": "2004-06-30",
    "endDate": "2006-06-30",
    "size": null,
    "industry": null,
    "companyType": null,
    "country": null
  }
],
"lastUpdateDate": "2018-02-07 10:12:28"
}
Параметри відповіді
id
Унікальний ідентифікатор профілю.
source
Джерело отриманих персональних даних.
name
Повне ім'я власника email-адреси.
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
logo
Аватар профілю.
industry
Галузь, зазначена в джерелі даних.
country
Країна, зазначена в джерелі даних.
locality
Місцезнаходження, зазначене в джерелі даних.
social
Посилання на профілі у соцмережах.
currentJobs
Масив, який містить інформацію про поточну посаду особи.
previousJobs
Масив, який містить інформацію про попередні посади особи.
lastUpdateDate
Дата останнього оновлення профілю в базі даних.

POSTВерифікація адрес

Безкоштовно

Переконайтесь, що отримані імейли валідні та лист, відправлений на них, може бути доставлений. API поверне результати перевірки адреси. Якщо ми не перевіряли цю адресу раніше, API поверне ідентифікатор «not_verified», а кредити за цю адресу не будуть списуватися. Скористайтесь методом Додати адреси для перевірки, щоб передати цей імейл на верифікацію, після чого ви зможете отримати результати перевірки, повторно використовуючи цю URL-адресу.

Обмеження: Якщо ви надсилаєте значну кількість запитів протягом години, ви можете побачити таке повідомлення про помилку: «There are too many prospects processing. Please try later»
Кількість допустимих запитів на годину визначає ваш тарифний план:

 • S - 500 запитів/годину
 • M - 1 000 запитів/годину
 • L - 1 400 запитів/годину
 • XXL - 2 000 запитів/годин
 • XXL - 4 000 запитів/годину
Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-emails-verification-status
Вхідні параметри
emails
Email-адреси, які необхідно перевірити.
Приклади коду
<?php
function getEmailVerifier()
{
    $token = getAccessToken();
    $emails = ['gavin.vanrooyen@octagon.com', 'lizi.hamer@octagon.com'];

    $emailsQuery = http_build_query(
        [
            'emails' => $emails
        ]
    );
    $params = ['access_token' => $token];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-verification-status?' . $emailsQuery,
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_email_verifier():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-emails-verification-status?emails[]=gavin.vanrooyen@octagon.com&emails[]=lizi.hamer@octagon.com', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"gavin.vanrooyen@octagon.com":{
"status":{
"identifier":"not_verified",
"description":"Email is not verified, try to send it for verification"
},
"data":[
]
},
"lizi.hamer@octagon.com":{
"data":{
"email":"lizi.hamer@octagon.com",
"isValidFormat":true,
"isDisposable":false,
"isWebmail":true,
"isGibberish":false,
"smtpStatus":"valid"
},
"status":{
"identifier":"complete",
"description":"Email verification is completed"
}
}
}

Цей метод поверне дані за кожною адресою, зазначеною в запиті. Відповідь міститиме статус та результати верифікації імейлу.

Параметри відповіді
status
Статус перевірки адреси. Містить ідентифікатор та опис.
identifier
Може містити такі значення:
complete
,
in_progress
, або
not_verified
.. Якщо ідентифікатор
not_verified
,
data
буде пустим.
description
У цьому полі буде описано статус процесу верифікації.
data
Містить додаткову інформацію про результати перевірки:
email
,
isValidFormat
,
isWebmail
,
isGibberish
.
email
Email-адреса, яку було перевірено.
isValidFormat
Буде
true
, якщо формат правильний, тобто адреса містить допустимі символи в правильному порядку.
isDisposable
Буде
true
, якщо установлено, що адреса надана службою одноразової електронної пошти.
isWebmail
Буде
true
, якщо адреса надана службою електронної пошти.
isGibberish
Буде
true
, якщо адреса згенерована автоматично.
smtpStatus
Можливі відповіді:
valid
,
not_valid
,
greylisted
або
unknown
(недоступна для перевірки). Ви можете дізнатися більше про email-статуси тут.
Якщо smtpStatus
greylisted
, це означає, що ми тимчасово не можемо верифікувати цей імейл, але продовжимо спроби.
Ви можете повторно відправити цей запит API через деякий час (зазвичай від 15 хвилин до 1 години), щоб отримати коректні результати.
Зверніть увагу, що ми не знімаємо плату за статус
greylisted
, допоки ми не зможемо точно визначити SMTP-статус як
valid
або
not_valid
.

POSTДодати адреси для перевірки

0,5 кредиту за адресу

Якщо ви перевіряєте адресу вперше, відправте її на верифікацію за допомогою цього методу API. Після цього ви зможете отримати результати перевірки методом Верифікація адрес.

Обмеження: Якщо ви надсилаєте значну кількість запитів протягом години, ви можете побачити таке повідомлення про помилку: «There are too many prospects processing. Please try later»
Кількість допустимих запитів на годину визначає ваш тарифний план:

 • S - 500 запитів/годину
 • M - 1 000 запитів/годину
 • L - 1 400 запитів/годину
 • XXL - 2 000 запитів/годин
 • XXL - 4 000 запитів/годину
Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/add-emails-to-verification
Вхідні параметри
emails
Список імейлів, які необхідно додати до черги на перевірку. Кожен запит може містити до 10 адрес.
Приклади коду
<?php
function addEmailsForVerification()
{
    $token = getAccessToken();
    $emails = ['gavin.vanrooyen@octagon.com', 'lizi.hamer@octagon.com'];

    $emailsQuery = http_build_query(
        [
            'emails' => $emails
        ]
    );
    $params = ['access_token' => $token];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/add-emails-to-verification?' . $emailsQuery,
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def add_emails_for_verification():
token = get_access_token()
params = {'access_token': token
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/add-emails-to-verification?emails[]=gavin.vanrooyen@octagon.com&emails[]=lizi.hamer@octagon.com', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"gavin.vanrooyen@octagon.com":{
"sent":true
},
"lizi.hamer@octagon.com":{
"sent":true
}
}

Якщо адреса електронної пошти додана до черги, метод поверне "sent":true.

POSTЗмінити статус отримувача

Безкоштовно

Змініть статус отримувача конкретної розсилки.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/change-recipient-status
Вхідні параметри
email
*обов'язковий
Адреса електронної пошти контакта.
campaign_id
*обов'язковий
Id розсилки. Його можна побачити в адресному рядку під час перегляду інформації про розсилку (приклад).
status
*обов'язковий
Новий статус отримувача. Можливі статуси: «Active», «Paused», «Finished», «Unsubscribed», «Auto-replied», «Replied», «Replied from another email». Якщо статус отримувача розсилки «Finished» або «Moved», його змінити не можна.
Приклади коду
<?php
function changeRecipientStatus()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'email'    => 'gavin.vanrooyen@octagon.com',
        'campaign_id'  => '179025',
        'status'   => 'Paused'
    ];


    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/change-recipient-status',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def change_recipient_status():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'email':'gavin.vanrooyen@octagon.com',
     'campaign_id': '179025',
     'status':'Paused'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/change-recipient-status', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true
}
Параметри відповіді

Метод поверне success: true, якщо статус контакта було змінено. У випадку виникнення помилки метод поверне success: false з описом помилки.

GETСписок контактів, для яких завершена розсилка

Безкоштовно

Цей метод надає список контактів, для яких розсилка завершена.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/prospect-finished
Вхідні параметри
campaignId
*обов'язковий
Унікальний id розсилки, за якою вам необхідно переглянути список отримувачів.
Приклади коду
<?php
function finishedProspects()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/prospect-finished?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/prospect-finished', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "id": "88c268d404797d1001b4d72806207625",
    "prospectId": "9c2eb5b46bb5873e408684dd577d002354e4f7026f47bf8a592d659bba3d2dd0ff186b90dc7a5",
    "userName": "zach Jones",
    "userEmail": "zach@entselect.us",
    "campaign": "Zipari - Salesforce Developer",
    "hash": "f3967971cbab6e769b5f7e3457d00159"
  }
]
Параметри відповіді
id
Унікальний id запиту.
prospectId
Унікальний id контакта.
userName
Повне ім'я контакта.
userEmail
Email-адреса контакта.
campaign
Назва розсилки.

GETВідповіді на розсилку

Безкоштовно

Цей метод повертає інформацію про відповіді на листи з усіма даними, включно з іменем контакта, id, назвою розсилки та ін.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-emails-replies
Вхідні параметри
campaignId
*обов'язковий
Унікальний id розсилки для перегляду отриманих відповідей.
Приклади коду
<?php
function campaignReplies()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-replies?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-emails-replies', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "visitedAt": {
      "date": "2020-07-14 13:10:46.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "UTC"
    },
    "campaignId": 1234567,
    "campaign": "My top campaign",
    "prospectId": "7a941739b09f1187532d52a684df545f3a223e432c7f53662264db8d33db80ee5fc19e573416a",
    "prospectFirstName": "John",
    "prospectLastName": "Doe",
    "prospectName": "John Doe",
    "sourcePage": null,
    "source": "copy",
    "locality": null,
    "industry": "Airlines/Aviation",
    "country": null,
    "prospectEmail": "Johndoe@snov.io",
    "hash": "6745f8162ecadbe325693345d1a53976",
    "emailSubject": "\"Special content for you\"",
    "emailBody": "\"<\p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<\/p>\"",
    "skills": "",
    "links": null,
    "customFields": null,
    "id": "f676edc5de58f341dc7bf4e75c0c8580",
    "customField_fdfd": "",
    "customField_рпа": ""
  }
]
Параметри відповіді
campaignId
Унікальний id розсилки.
campaign
Назва розсилки.
prospectName
Повне ім'я контакта.
emailSubject
Тема імейлу, на який було отримано відповідь.
emailBody
Зміст імейлу, на який було отримано відповідь.

GETІнформація про відкриття імейлів у розсилці

Безкоштовно

Цей метод показує інформацію про відкриті імейли в розсилці.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-emails-opened
Вхідні параметри
campaignId
*обов'язковий
Унікальний id розсилки, за якою ви хочете побачити відкриття імейлів.
Приклади коду
<?php
function emailsOpen()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-opened?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-emails-opened', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "visitedAt": {
      "date": "2020-01-08 21:48:14.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "UTC"
    },
    "campaignId": 1234567
    "campaign": "My top campaign",
    "prospectId": "a9e58c3eecff94e617815a90ca412c4c305045102be1312b41fd0073c9c9f3eee30e090bbc3e3",
    "prospectFirstName": "John",
    "prospectLastName": "Doe",
    "prospectName": "John Doe",
    "sourcePage": null,
    "source": "copy",
    "locality": null,
    "industry": null,
    "country": null,
    "prospectEmail": "Johndoe@snov.io",
    "hash": "20b1aeb0e2949fdf7e58363f84b7aff1",
    "emailSubject": "\"Special content for you\"",
    "emailBody": "\"<\p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<\/p>\"",
	"skills": "",
    "links": null,
    "customFields": null,
    "id": "c2a67a47d59745f548ea7b0213c3a81d",
    "customField_Phone": ""
  }
]
Параметри відповіді
campaignId
Унікальний id розсилки.
campaign
Назва розсилки.
prospectName
Повне ім'я отримувача, який відкрив імейл.
emailSubject
Тема відкритого імейлу.
visitedAt
Точний час перегляду імейлу.

GETПерегляд переходів за посиланнями

Безкоштовно

Цей метод повертає інформацію про всіх отримувачів в межах розсилки, які перейшли за посиланням в імейлах.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-emails-clicked
Вхідні параметри
campaignId
*обов'язковий
Унікальний id розсилки, у якій ви хочете переглянути переходи за посиланнями.
Приклади коду
<?php
function emailsClicked()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-clicked?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-emails-clicked', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "visitedAt": {
      "date": "2020-01-08 21:48:14.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "UTC"
    },
    "campaignId": 1234567
    "campaign": "My top campaign",
    "prospectId": "a9e58c3eecff94e617815a90ca412c4c305045102be1312b41fd0073c9c9f3eee30e090bbc3e3",
    "prospectFirstName": "John",
    "prospectLastName": "Doe",
    "prospectName": "John Doe",
    "sourcePage": null,
    "source": "copy",
    "locality": null,
    "industry": null,
    "country": null,
    "prospectEmail": "Johndoe@snov.io",
    "hash": "20b1aeb0e2949fdf7e58363f84b7aff1",
    "emailSubject": "\"Special content for you\"",
    "emailBody": "\"<\p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<\/p>\"",
	"skills": "",
    "links": null,
    "customFields": null,
    "id": "c2a67a47d59745f548ea7b0213c3a81d",
    "customField_Phone": ""
  }
]
Параметри відповіді
campaignId
Унікальний id розсилки.
campaign
Назва розсилки.
prospectName
Повне ім'я отримувача, який перейшов за посиланням в імейлі.
prospectEmail
Email-адреса контакта.
emailSubject
Тема імейлу, в якому отримувач перейшов за посиланням.
emailBody
Текст імейлу.
visitedAt
Точний час переходу за посиланням у листі.

GETПерегляд відправлених імейлів

Безкоштовно

Цей метод показує інформацію про відправлені імейли в межах вибраної розсилки.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/emails-sent
Вхідні параметри
campaignId
*обов'язковий
Унікальний id розсилки, за якою вам необхідно переглянути надіслані імейли.
Приклади коду
<?php
function emailsSended()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/emails-sent?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/emails-sent', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "sentDate": {
      "date": "2020-07-06 06:58:10.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "UTC"
    },
    "userName": "John Doe",
    "userEmail": "johndoe@snov.io",
    "campaign": "Test",
    "hash": "be8fd412b793c15ccab9f1a6573d6595",
    "id": "010f091d81860753a19867ba1dd805d1"
  },
  {
    "sentDate": {
      "date": "2020-07-06 06:56:44.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "UTC"
    },
    "userName": "Mister Smith",
    "userEmail": "mistersmith@snov.io",
    "campaign": "Test",
    "hash": "55bb20def471e630c539935cb0efcbf8",
    "id": "00e3df8427477a21d64bbe959ff95471"
  }
]
Параметри відповіді
sentDate
Точний час надсилання імейлу.
userName
Повне ім'я отримувача розсилки.
userEmail
Email-адреса контакта.
campaign
Назва розсилки.

GETПереглянути усі розсилки

Безкоштовно

Цей метод надає список усіх розсилок користувача.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-user-campaigns
Вхідні параметри
Для цього методу відсутні вхідні параметри
Приклади коду
<?php
function userCampaigns()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-user-campaigns?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-user-campaigns', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[

  {
    "id": 237945,
    "campaign": "Test",
    "hash": "6467f86496cbc8c69fbf827c1b1df770"
  },
  {
    "id": 237943,
    "campaign": "Test",
    "hash": "c7e2f944bd655f74a4fced201469df29"
  }
]
Параметри відповіді
id
Унікальний id розсилки користувача.
campaign
Назва розсилки.

POSTДодати контакти до списку винятків

Безкоштовно

За допомогою цього методу ви можете додати адресу або домен до списку «Контакти-винятки». Після додавання ви не зможете надсилати листи на ці адреси/домени.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/do-not-email-list
Вхідні параметри
items
Адреса або домен, який необхідно додати до списку «Контакти-винятки».
Приклади коду
<?php
function addToBlackList()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token
    ];

    $data = http_build_query([
     'items' => [
         'gavin.vanrooyen@octagon.com',
         'octagon.com'
     ]
 ]);

    $options = [
        CURLOPT_URL => 'https://api.snov.io/v1/do-not-email-list?'. $data,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS => $params,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);
}
?>
def do_not_email_list():
  token = get_access_token()
  params = {
    'access_token':token,
    'items[]':['gavin.vanrooyen@octagon.com','octagon.com']
  }

  res = requests.post('https://api.snov.io/v1/do-not-email-list', data=params)

  return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "success": true,
    "data": {
      "duplicates": []
    }
  }
]
Параметри відповіді
duplicates
Цей параметр показує, які з адрес/доменів були раніше додані до списку винятків.

POSTДодати контакти до списку

Безкоштовно

Використовуйте цей метод, якщо вам необхідно автоматизувати додавання контактів до списків, для яких запущена розсилка. Таким чином, після додавання контакта до вибраного списку, розсилка для нього почнеться автоматично.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/add-prospect-to-list
Вхідні параметри
email
*обов'язковий
Адреса електронної пошти контакта.
fullName
Повне ім'я контакта.
firstName
Ім'я контакта.
lastName
Прізвище контакта.
country
Країна, у якій проживає контакт. Список країн представлений тут. Будь ласка, використовуйте лише країни з цього списку.
locality
Місцезнаходження контакта.
position
Посада контакта.
companyName
Назва компанії, у якій працює контакт.
companySite
Вебсайт компанії, у якій працює контакт. Будь ласка, використовуйте формат
http://example.com
.
updateContact
Оновлює інформацію про наявний контакт. Може містити
true
, або
false
. Якщо вибрано значення
true
і контакт з таким імейлом вже є в одному зі списків, система оновить наявний профіль. Якщо
false
, система не оновить наявний профіль.
customFields[phone number]
Ви можете додати кастомні значення до вже наявних кастомних полів. Для цього зазначте назву поля у [квадратних дужках].
socialLinks[linkedIn]
Посилання на профіль контакта в соцмережах. Укажіть назву соціальної мережі в [таких дужках] (LinkedIn, Facebook або Twitter).
listId
*обов'язковий
Id списку, у якому міститься контакт.
Приклади коду
<?php
function addProspectToList()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token'       => $token,
        'email'           => 'john.doe@example.com',
        'fullName'         => 'John Doe',
        'firstName'         => 'John',
        'lastName'         => 'Doe',
        'country'          => 'United States',
        'locality'         => 'Woodbridge, New Jersey',
        'socialLinks[linkedIn]'   => 'https://www.linkedin.com/in/johndoe/&social',
        'social[twiiter]'      => 'https://twitter.com/johndoe&social',
        'customFields[phone number]'=> '+ 1 888 2073333',
        'position'         => 'Vice President of Sales',
        'companyName'        => 'GoldenRule',
        'companySite'        => 'https://goldenrule.com',
        'updateContact'       => true,
        'listId'          => '12345',
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/add-prospect-to-list',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);
    
    return $res;

}
?>
def add_prospect_to_list():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'email':'john.doe@example.com',
     'fullName': 'John Doe',
     'firstName':'John',
     'lastName':'Doe',
     'country':'United States',
     'locality':'Woodbridge, New Jersey',
     'socialLinks[linkedIn]':'https://www.linkedin.com/in/johndoe/&social',
     'social[twiiter]':'https://twitter.com/johndoe&social',
     'customFields[phone number]':'+ 1 888 2073333',
     'position':'Vice President of Sales',
     'companyName':'GoldenRule',
     'companySite':'https://goldenrule.com',
     'updateContact':1,
     'listId':'12345'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/add-prospect-to-list', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
  "success": true,
  "id": "0Y2QzowWL1rHpIptwaRp0Q==",
  "added": true,
  "updated": false
}
Параметри відповіді
success
Буде
true
, якщо контакт було додано до списку.
id
Ідентифікатор доданого контакта.
added
Буде
true
, якщо контакт було додано до списку.
updated
Буде
true
, якщо дані контакта було оновлено.
errors
Під час додавання контакта до списку виникла помилка.

POSTЗнайти контакт за id

Безкоштовно

Знаходьте контакти у списках за id. Якщо у вас є id контакта, ви можете отримати повну інформацію про нього, включно зі списками та розсилками, до яких він доданий.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-prospect-by-id
Вхідні параметри
id
*обов'язковий
Id контакта. Його можна побачити у відповіді, коли ви додаєте контакт за допомогою методу API Додати контакти до списку або в адресному рядку, коли переглядаєте сторінку контакта (приклад).
Приклади коду
<?php
function getProspectById()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token'  => $token,
        'id'      => 'xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A=='
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-prospect-by-id',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);
    
    return $res;

}
?>
def getProspectById():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'id':'xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A=='
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-prospect-by-id', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true,
 "data": {
  "id": "xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A==",
  "name": "Gavin Vanrooyen",
  "firstName": "Gavin",
  "lastName": "Vanrooyen",
  "industry": "Entertainment",
  "country": "United States",
  "locality": "Greater Atlanta Area",
  "social": [
   {
    "link": "https:\/\/www.linkedin.com\/in\/gavin-vanrooyen-8090738\/",
    "type": "linkedIn"
   }
  ],
  "lastUpdateDate": {
   "date": "2019-09-11 12:37:58.000000",
   "timezone_type": 3,
   "timezone": "UTC"
  },
  "currentJob": [
   {
    "companyName": "Octagon",
    "position": "Senior Brand Director",
    "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/659312",
    "site": "http:\/\/octagon.com",
    "locality": "United States",
    "state": null,
    "city": null,
    "street": null,
    "street2": null,
    "postal": null,
    "founded": null,
    "startDate": "2018-07-31",
    "endDate": null,
    "size": "1-10",
    "industry": "Entertainment",
    "companyType": "Public Company",
    "country": "United States"
   }
  ],
  "previousJob": [
   {
    "companyName": "UPS",
    "position": "Manager, Sponsorships and Events",
    "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/152322",
    "site": "http:\/\/www.ups.com\/",
    "locality": "United States",
    "state": "GA",
    "city": "Atlanta",
    "street": "55 Glenlake Parkway, NE",
    "street2": null,
    "postal": "30328",
    "founded": "1907",
    "startDate": null,
    "endDate": null,
    "size": "10001+",
    "industry": "Logistics and Supply Chain",
    "companyType": "Public Company",
    "country": "United States"
   }
  ],
  "lists": [
   {
    "id": 1250344,
    "name": "People List"
   }
  ],
  "campaigns": []
 }
}
Параметри відповіді
success
Буде
true
, якщо контакт був знайдений.
id
Унікальний ідентифікатор профілю.
name
Повне ім'я контакта.
firstName
Ім'я контакта.
lastName
Прізвище контакта.
industry
Галузь, зазначена в профілі контакта.
country
Країна контакта.
locality
Місцезнаходження контакта.
social
Посилання на профілі соцмереж контакта.
currentJobs
Масив, який містить інформацію про поточну посаду контакта.
previousJobs
Масив, який містить інформацію про попередні посади контакта.
lastUpdateDate
Дата останнього оновлення контакта.
lists
Списки, до яких було додано контакт.
campaigns
Список розсилок, отримувачем яких є контакт. Містить коротку статистику, наприклад, статус, кількість отриманих ним листів, відкриттів та відповідей на імейли.

POSTЗнайти контакт за email-адресою

Безкоштовно

Знаходьте контакти в списках за адресою електронної пошти. Під час пошуку за email-адресою ви отримуєте список усіх контактів, які пов'язані з адресою. Кожен елемент списку містить повну інформацію про контакт, включно зі списками та розсилками, до яких він доданий.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-prospects-by-email
Вхідні параметри
email
*обов'язковий
Адреса електронної пошти контакта.
Приклади коду
<?php
function getProspectsByEmail()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token'  => $token,
        'email'      => 'gavin.vanrooyen@octagon.com'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-prospects-by-email',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);
    
    return $res;

}
?>
def getProspectsByEmail():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'email':'gavin.vanrooyen@octagon.com'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-prospects-by-email', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true,
 "data": [
  {
   "id": "xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A==",
   "name": "Gavin Vanrooyen",
   "firstName": "Gavin",
   "lastName": "Vanrooyen",
   "industry": "Entertainment",
   "country": "United States",
   "locality": "Greater Atlanta Area",
   "social": [
    {
     "link": "https:\/\/www.linkedin.com\/in\/gavin-vanrooyen-809073755\/",
     "type": "linkedIn"
    }
   ],
   "lastUpdateDate": {
    "date": "2019-09-11 12:37:58.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "UTC"
   },
   "currentJob": [
    {
     "companyName": "Octagon",
     "position": "Senior Brand Director",
     "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/659333",
     "site": "http:\/\/octagon.com",
     "locality": "United States",
     "state": null,
     "city": null,
     "street": null,
     "street2": null,
     "postal": null,
     "founded": null,
     "startDate": "2018-07-31",
     "endDate": null,
     "size": "1-10",
     "industry": "Entertainment",
     "companyType": "Public Company",
     "country": "United States"
    }
   ],
   "previousJob": [
    {
     "companyName": "UPS",
     "position": "Manager, Sponsorships and Events",
     "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/1523574",
     "site": "http:\/\/www.ups.com\/",
     "locality": "United States",
     "state": "GA",
     "city": "Atlanta",
     "street": "55 Glenlake Parkway, NE",
     "street2": null,
     "postal": "30328",
     "founded": "1907",
     "startDate": null,
     "endDate": null,
     "size": "10001+",
     "industry": "Logistics and Supply Chain",
     "companyType": "Public Company",
     "country": "United States"
    }
   ],
   "lists": [
    {
     "id": 1250344,
     "name": "People List"
    }
   ],
   "campaigns": []
  }
 ]
}
Параметри відповіді
success
Буде
true
, якщо контакт був знайдений.
id
Унікальний ідентифікатор профілю.
name
Повне ім'я контакта.
firstName
Ім'я контакта.
lastName
Прізвище контакта.
industry
Галузь, зазначена в профілі контакта.
country
Країна контакта.
locality
Місцезнаходження контакта.
social
Посилання на профілі соцмереж контакта.
currentJobs
Масив, який містить інформацію про поточну посаду контакта.
previousJobs
Масив, який містить інформацію про попередні посади контакта.
lastUpdateDate
Дата останнього оновлення контакта.
lists
Списки, до яких було додано контакт.
campaigns
Список розсилок, отримувачем яких є контакт. Містить коротку статистику, наприклад, статус, кількість отриманих ним листів, відкриттів та відповідей на імейли.

GETЗнайти кастомні поля контактів.

Безкоштовно

Цей метод повертає список усіх кастомних полів, створених користувачем, включно з назвами полів, параметрами, які визначають, обов'язкове поле чи ні, та типом інформації у полі.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/prospect-custom-fields
Вхідні параметри
Для цього методу відсутні вхідні параметри
Приклади коду
<?php
function customFields()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/prospect-custom-fields?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def custom_fields():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/prospect-custom-fields', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
 [
    {
        "key": "customFields['company']",
        "label": "company",
        "required": false,
        "type": "string"
    },
    {
        "key": "customFields['Project name']",
        "label": "Project name",
        "required": false,
        "type": "string"
    },
    {
        "key": "customFields['SEO']",
        "label": "SEO",
        "required": false,
        "type": "string"
    }
 ]
Параметри відповіді
key
Ключ поля у масиві
customFields
.
label
Назва поля.
required
Буде
true
якщо кастомне поле обов'язкове.
type
Тип даних кастомного поля (рядок, число або дата).

GETПерегляд списків користувача

Безкоштовно

Цей метод надає всі списки, створені користувачем. Ви можете використовувати цей метод, щоб перевірити списки, які можна використовувати для тригерних розсилок.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-user-lists
Вхідні параметри
Для цього методу відсутні вхідні параметри
Приклади коду
<?php
function getUserLists()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-user-lists?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-user-lists', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
    {
        "id": 1818597,
        "name": "FirstSend",
        "contacts": 1,
        "isDeleted": false,
        "creationDate": {
            "date": "2020-04-07 08:25:44.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        },
        "deletionDate": null
    },
    {
        "id": 1505383,
        "name": "All prospects",
        "contacts": 10,
        "isDeleted": true,
        "creationDate": {
            "date": "2019-12-17 15:07:30.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        },
        "deletionDate": {
            "date": "2020-02-17 14:05:44.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        }
    },
    {
        "id": 1479070,
        "name": "EMAIL",
        "contacts": 13,
        "isDeleted": true,
        "creationDate": {
            "date": "2019-12-06 10:51:01.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        },
        "deletionDate": {
            "date": "2020-02-17 14:05:48.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        }
    }
]

Параметри відповіді
id
Унікальний id списку користувача.
name
Назва списку.
contacts
Кількість контактів у списку.
isDeleted
Статус списку. Повертає
true
, якщо список було видалено.
creationDate
Дата створення списку (дата, час, часовий пояс).
deleteDate
Містить дату видалення, якщо список було видалено (дата, час та часовий пояс).

POSTПерегляд контактів зі списку

Безкоштовно

Цей метод повертає всі дані про контакти в зазначеному списку, як-от їхня email-адреса та статус.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/prospect-list
Вхідні параметри
listId
*обов'язковий
Унікальний ID списку.
page
Ви можете вибрати, з якої сторінки розпочати пошук. Це поле не є обов'язковим.
perPage
Ви можете вибрати, на якій сторінці завершити пошук. Це поле не є обов'язковим. Максимальне значення — 100.
Приклади коду
<?php
function prospectsInList()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'listId'    => '1234567',
        'page'     => '1',
        'perPage'   => '2'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => ' https://api.snov.io/v1/prospect-list',
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def prospect_in_list():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'listId':'1234567',
    'page':'1',
    'perPage':'2'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/prospect-list', params=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь

Зверніть увагу, що результати відображаються в зворотньому порядку, від останнього контакта до першого.

{
    "success": true,
    "list": {
        "name": "Lead LIST",
        "contacts": 3,
        "creationDate": {
            "date": "2020-05-19 17:34:39.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        },
        "emailsCount": []
    },
    "prospects": [
        {
            "id": "226db935fc93422496fda5d5209e8cbf77cc77ec685891706028009b86608f7ce5877a3faf",
            "name": "Andrew Garfiled",
            "firstName": "Andrew",
            "lastName": "Garfiled",
            "emails": [
                {
                    "email": "andrewexp@exp.com",
                    "probability": 99,
                    "isVerified": null,
                    "jobStatus": "any",
                    "domainType": "linkedin_email",
                    "isValidFormat": null,
                    "isDisposable": null,
                    "isWebmail": null,
                    "isGibberish": null,
                    "smtpStatus": null
                }
            ]
        },
        {
            "id": "f20d30219b039d1408d837a748a1e2ab843c97e65080f6cf8fa7d948477d9093d87413f05f",
            "name": "John Doe",
            "firstName": "John",
            "lastName": "Doe",
            "emails": [
                {
                    "email": "johndoe@gmail.com",
                    "probability": 99,
                    "isVerified": null,
                    "jobStatus": "any",
                    "domainType": "linkedin_email",
                    "isValidFormat": true,
                    "isDisposable": false,
                    "isWebmail": true,
                    "isGibberish": false,
                    "smtpStatus": 3
                }
            ]
        }
    ]
}

Параметри відповіді
list
Масив з інформацією про список та контакти в ньому.
name
Назва списку.
contacts
Кількість контактів у списку.
creation_date
Дата створення списку (містить інформацію про дату, час та часовий пояс).
emailsCount
Кількість email-адрес у списку.
prospects
Усі контакти зі списку.
id
Унікальний id контакта.
name
Повне ім'я контакта.
emails
Список email-адрес, які належать контакту.

POSTСтворення нового списку контактів

Безкоштовно

Скористайтеся цим методом, щоб створити новий список контактів у вашому акаунті.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/lists
Вхідні параметри
name
Назва нового списку контактів.
Приклади коду
<?php
function createNewList()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token
        'name' => 'New list'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL => 'https://api.snov.io/v1/lists',
        CURLOPT_POST => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);
}
?>
def add_prospect_list():
  token = get_access_token()
  params = {
    'access_token':token,
    'name':'New list'
  }

  res = requests.post('https://api.snov.io/v1/lists', data=params)

  return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "success": true,
    "data": {
      "id": 1234567
    }
  }
]
Параметри відповіді
id
ID нового списку контактів.

GETПеревірка балансу

Безкоштовно

Використовуйте цей метод, якщо вам необхідно перевірити залишок кредитів на вашому рахунку.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-balance
Вхідні параметри
Для цього методу відсутні вхідні параметри
Приклади коду
<?php
function getBalance()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-balance?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_balance():
token = get_access_token()
headers = {'authorization':token
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-balance', headers=headers)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
  "success": true,
  "data": {
    "balance": "25000.00",
    "teamwork": false,
    "unique_recipients_used": 0,
    "limit_resets_in": 29,
    "expires_in": 359
  }
}

Параметри відповіді
balance
Поточний баланс користувача в кредитах.
teamwork
true, якщо ви є учасником команди або її лідером, або false, якщо ви не в команді.
recipients_used
Статистика використання отримувачів за поточний місяць.
limit_resets_in
Кількість днів до оновлення ліміту.
expires_in
Кількість днів до завершення підписки.