Snov.io API: методи для пошуку, верифікації та розсилок

Функції нашої платформи доступні в простому інтерфейсі REST API. Інтегруйте ваш проект зі Snov.io API для синхронізації лідів та керування контактами. Snov.io API дозволяє отримувати список адрес з домену, знайти імейли за іменем або доменом, верифікувати email-адреси, додавати контакти до списку, змінювати статус отримувача та інше.

Будь ласка, зверніть увагу: максимальна кількість запитів API — 60 на хвилину.

Аутентифікація

Для аутентифікації майбутніх запитів вам необхідно згенерувати токен доступу. Відправляючи запит, укажіть токен доступу в полі для авторизації.

Authorization: Bearer QSlHffXmCAILIOHNGXToq4LsP2yX64VQhEBZ7Ei4

Ось приклад генерування токену.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/oauth/access_token
Вхідні параметри
grant_type
Завжди "
client_credentials
"
client_id
Ваш персональний id, який можна знайти в налаштуваннях акаунта https://app.snov.io/api-setting
client_secret
Ваш секретний ключ, який можна знайти в налаштуваннях акаунта https://app.snov.io/api-setting
Приклади коду
<?php
function getAccessToken()
{
    $params = [
        'grant_type'  => 'client_credentials',
        'client_id'   => 'c57a0459f6t141659ea75cccb393c5111',
        'client_secret' => '77cbf92b71553e85ce3bfd505214f40b'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/oauth/access_token',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res['access_token'];

}
?>
def get_access_token():
params = {
  'grant_type':'client_credentials',
  'client_id':'c57a0459f6t141659ea75cccb393c111',
  'client_secret': '77cbf92b71553e85ce3bfd505214f40b'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/oauth/access_token', data=params)
resText = res.text.encode('ascii','ignore')

return json.loads(resText)['access_token']
Відповідь
{
"access_token":"3yUyQZdks0Ej7T2fXzjUWzwlTcO4dWisKkeMpESz",
"token_type":"Bearer",
"expires_in":3600
}
Параметри відповіді
access_token
Ваш новий токен доступу.
token_type
Завжди Bearer
expires_in
Строк дії токену (в секундах).

Методи API

Підрахунок адресБезкоштовно

Цей метод API дозволяє дізнатися скільки email-адрес з певного домену є в нашій базі даних. Ця послуга безкоштовна і кредити за неї не списуються.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-domain-emails-count
Вхідні параметри
domain
Ім'я домену, кількість імейлів на якому вам необхідно дізнатися.
Приклади коду
<?php
function getEmailCount()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'domain'    => 'octagon.com',
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-domain-emails-count',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_email_count():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'domain':'octagon.com'

}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-domain-emails-count', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"domain":"octagon.com",
"webmail":false,
"result":1369
}
Параметри відповіді
domain
Ім'я домену, кількість імейлів на якому вам необхідно дізнатися.
webmail
Буде "
true
", якщо вибраний вами домен — сайт електронної пошти.
result
Загальна кількість email-адрес, які були знайдені для цього домену. Ми не можемо надати результати для сайтів електронної пошти, тому для них результат завжди буде
0
.

Пошук за доменом V.22 кредити за запит

Укажіть домен, і Snov.io надасть вам всі email-адреси, які з ним пов'язані.
Якщо в базі даних є додаткова інформація про людину, якій належить імейл, її також буде додано.
За кожен запит ми надаємо вам до 100 адрес. Запит, за яким не повернулася хоча б одна адреса, не оплачується.
Запит
GEThttps://api.snov.io/v2/domain-emails-with-info
Вхідні параметри
domain
Домен, на якому ви хочете знайти імейли. Наприклад, «snov.io».
type
Може містити різні значення: "
all
", "
personal
" або "
generic
". Загальна адреса електронної пошти пов'язана з функцією співробітників, які її використовують, наприклад, contact@snov.io.

Персональний імейл — це адреса конкретного співробітника компанії.

limit
Використовуйте це поле, щоб зазначити кількість адрес, яку необхідно знайти. Кожен запит повертає до 100 адрес.
lastId
Щоб зібрати більше email-адрес, ніж зазначено у вхідному параметрі Limit, у наступному запиті зазначте id останньої знайденої адреси з попереднього запиту. Таким чином, раніше зібрані email-адреси будуть пропущені.
Зверніть увагу, що параметр lastId — обов'язковий. Значення за замовчуванням —
0
.
Приклади коду
<?php
function getDomainSearch()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'domain'    => 'octagon.com',
        'type'     => 'all',
        'limit'    => 100,
        'lastId'    => 0
    ];

    $params = http_build_query($params);
    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v2/domain-emails-with-info?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_domain_search():
token = get_access_token()
params = {
 'access_token': token,
 'domain': 'octagon.com',
 'type': 'all',
 'limit': 100,
 'lastId': 0
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v2/domain-emails-with-info', params=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true,
 "domain": "octagon.com",
 "webmail": false,
 "result": 84,
 "lastId": 1823487525,
 "limit": 100,
 "companyName": "Octagon",
 "emails": [
   {
   "email": "ben.gillespie@octagon.com",
   "firstName": "Ben",
   "lastName": "Gillespie",
   "position": "Senior Account Executive",
   "sourcePage": "https://www.linkedin.com/pub/ben-gillespie/7/73/809",
   "companyName": "Octagon",
   "type": "prospect",
   "status": "verified"
   }
  ]
}
Параметри відповіді
domain
Домен, для якого API знайшов email-адреси.
webmail
Буде "
true
", якщо вибраний вами домен — сайт електронної пошти.
result
Кількість email-адрес, знайдених нами для цього домену. Ми не можемо надати результати для сайтів електронної пошти, тому для них результат завжди буде
0
.
limit
Визначає максимальну кількість адрес, які будуть повернені за запит.
companyName
Назва компанії, яка використовується для пошуку адрес.
emails
Адреси з домену, знайдені під час пошуку.
email
Конкретний імейл, знайдений в результаті пошуку.
type
Може мати значення "
prospect
" або "
email
". Якщо повернене значення "
prospect
", значить Snov.io знайшов додаткову інформацію про власника email-адреси.
status
Статус перевірки імейлу. Може бути "
verified
" або "
notVerified
".
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
position
Поточна посада власника email-адреси.
sourcePage
Сторінка, на якій були знайдені персональні контакти.
lastId
Id останньої зібраної email-адреси з попереднього пошуку.

Верифікація адресБезкоштовно

Переконайтесь, що отримані імейли валідні та лист, відправлений на них, може бути доставлений. API поверне результати перевірки адреси. Якщо ми не перевіряли цю адресу раніше, API поверне ідентифікатор «not_verified», а кредити за цю адресу не будуть списуватися. Скористайтесь методом Додати адреси для перевірки, щоб передати цей імейл на верифікацію, після чого ви зможете отримати результати перевірки, повторно використовуючи цю URL-адресу.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-emails-verification-status
Вхідні параметри
emails
Email-адреси, які необхідно перевірити.
Приклади коду
<?php
function getEmailVerifier()
{
    $token = getAccessToken();
    $emails = ['gavin.vanrooyen@octagon.com', 'lizi.hamer@octagon.com'];

    $emailsQuery = http_build_query(
        [
            'emails' => $emails
        ]
    );
    $params = ['access_token' => $token];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-verification-status?' . $emailsQuery,
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_email_verifier():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-emails-verification-status?emails[]=gavin.vanrooyen@octagon.com&emails[]=lizi.hamer@octagon.com', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"gavin.vanrooyen@octagon.com":{
"status":{
"identifier":"not_verified",
"description":"Email is not verified, try to send it for verification"
},
"data":[
]
},
"lizi.hamer@octagon.com":{
"data":{
"email":"lizi.hamer@octagon.com",
"isValidFormat":true,
"isDisposable":false,
"isWebmail":true,
"isGibberish":false,
"smtpStatus":"valid"
},
"status":{
"identifier":"complete",
"description":"Email verification is completed"
}
}
}

Цей метод поверне дані за кожною адресою, зазначеною в запиті. Відповідь міститиме статус та результати верифікації імейлу.

Параметри відповіді
status
Статус перевірки адреси. Містить ідентифікатор та опис.
identifier
Може містити такі значення: "
complete
", "
in_progress
", або "
not_verified
".. Якщо ідентифікатор "
not_verified
", "
data
" буде пустим.
description
У цьому полі буде описано статус процесу верифікації.
data
Містить додаткову інформацію про результати перевірки: "
email
", "
isValidFormat
", "
isWebmail
", "
isGibberish
".
email
Email-адреса, яку було перевірено.
isValidFormat
Буде "
true
", якщо формат правильний, тобто адреса містить допустимі символи в правильному порядку.
isDisposable
Буде "
true
", якщо установлено, що адреса надана службою одноразової електронної пошти.
isWebmail
Буде "
true
", якщо адреса надана службою електронної пошти.
isGibberish
Буде "
true
", якщо адреса згенерована автоматично.
smtpStatus
Можливі відповіді: "
valid
", "
not_valid
", "
greylisted
" або "
unknown
" (недоступна для перевірки). Ви можете дізнатися більше про email-статуси тут.
Якщо smtpStatus «
greylisted
», це означає, що ми тимчасово не можемо верифікувати цей імейл, але продовжимо спроби.
Ви можете повторно відправити цей запит API через деякий час (зазвичай від 15 хвилин до 1 години), щоб отримати коректні результати.
Зверніть увагу, що ми не знімаємо плату за статус «
greylisted
», допоки ми не зможемо точно визначити SMTP-статус як «
valid
» або «
not_valid
».

Додати адреси для перевірки0,5 кредиту за адресу

Якщо ви перевіряєте адресу вперше, відправте її на верифікацію за допомогою цього методу API. Після цього ви зможете отримати результати перевірки методом Верифікація адрес.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/add-emails-to-verification
Вхідні параметри
emails
Список імейлів, які необхідно додати до черги на перевірку. Кожен запит може містити до 10 адрес.
Приклади коду
<?php
function addEmailsForVerification()
{
    $token = getAccessToken();
    $emails = ['gavin.vanrooyen@octagon.com', 'lizi.hamer@octagon.com'];

    $emailsQuery = http_build_query(
        [
            'emails' => $emails
        ]
    );
    $params = ['access_token' => $token];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/add-emails-to-verification?' . $emailsQuery,
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def add_emails_for_verification():
token = get_access_token()
params = {'access_token': token
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/add-emails-to-verification?emails[]=gavin.vanrooyen@octagon.com&emails[]=lizi.hamer@octagon.com', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"gavin.vanrooyen@octagon.com":{
"sent":true
},
"lizi.hamer@octagon.com":{
"sent":true
}
}

Якщо адреса електронної пошти додана до черги, метод поверне "sent":true.

Пошук адрес1 кредит за запит

Цей метод API шукає адреси за іменем та прізвищем людини та доменом. Якщо імейл відсутній у нашій базі даних, ми не зможемо одразу надати вам результати пошуку. Щоб прискорити процес, скористайтесь методом «Додати імена для пошуку адрес», щоб відправити адресу на перевірку. Після цього скористайтесь методом «Пошук адрес» повторно.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-emails-from-names
Вхідні параметри
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
domain
Доменне ім'я, яке використовується в email-адресі.
Приклади коду
<?php
function getEmailFinder()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'domain'    => 'octagon.com',
        'firstName'  => 'gavin',
        'lastName'   => 'vanrooyen'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-from-names',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_email_finder():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'domain':'octagon.com',
     'firstName': 'gavin',
     'lastName':'vanrooyen'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-emails-from-names', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"params":{
"firstName":"gavin",
"lastName":"vanrooyen",
"domain":"octagon.com"
},
"data":{
"firstName":"gavin",
"lastName":"vanrooyen",
"emails":[
{
"email":"Gavin@octagon.com",
"emailStatus":"valid"
}
]
},
"status":{
"identifier":"complete",
"description":"Emails search is completed"
}
}
Параметри відповіді
status
У цьому полі буде зазначено статус процесу.
identifier
Може містити такі значення: "
complete
", "
in_progress
", або "
not_found
" Якщо ідентифікатор "
not_found
", відповідь не буде містити email-адреси.
description
Статус процесу пошуку адреси.
data
Містить результати пошуку.
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
emails
Масив адрес електронної пошти та їхніх статусів. Значення "
emailStatus
" може містити статуси "
valid
" або "
unknown
".

Додати імена для пошуку адрес1 кредит за запит

Якщо Snov.io не містить необхідні адреси у своїй базі даних і не може надати їх за допомогою метода Пошук адрес, ви можете спробувати відправити запит на пошук адрес, використовуючи цей метод. Якщо імейл буде знайдено, ви зможете безкоштовно отримати його повторно відправивши запит через метод Пошук адрес.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/add-names-to-find-emails
Запит
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
domain
Доменне ім'я, яке використовується в email-адресі.
Приклади коду
<?php
function getAddNamesToFindEmails()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'domain'    => 'octagon.com',
        'firstName'  => 'gavin',
        'lastName'   => 'vanrooyen'
    ];


    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/add-names-to-find-emails',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def add_names_to_find_emails():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'domain':'octagon.com',
     'firstName': 'gavin',
     'lastName':'vanrooyen'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/add-names-to-find-emails', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success":true,
"firstName":"gavin",
"lastName":"vanrooyen",
"domain":"octagon.com",
"userId":666871,
"sent":true
}

Якщо адресу електронноЇ пошти було додано до черги, метод поверне "sent":true.

Знайти профіль за адресою1 кредит за запит

Зазначте адресу електронної пошти, і Snov.io поверне всю пов'язану з власником імейлу інформацію, яка міститься у нашій базі даних.
Якщо нам не вдасться знайти інформацію про власника адреси у нашій базі даних, оплата за запит не буде знята.
Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-profile-by-email
Вхідні параметри
email
Адреса електронної пошти особи, про яку ви хочете знайти додаткову інформацію.
Приклади коду
<?php
function getProfileByEmail()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token'  => $token,
        'email'      => 'gavin.vanrooyen@octagon.com'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-profile-by-email',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);
    
    return $res;

}
?>
def get_profile_by_email():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'email':'gavin.vanrooyen@octagon.com'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-profile-by-email', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
"success": true,
"id": 301592,
"source": "linkedIn",
"name": "Lizi Hamer",
"firstName": "Lizi",
"lastName": "Hamer",
"logo": "https://app.snov.io/img/peoples/010fcf23c70dfa68d880545ec89a9215.jpg",
"industry": null,
"country": "Singapore",
"locality": "Singapore",
"social": [
  {
    "link": "https://www.linkedin.com/in/lizihamer/",
    "type": "linkedIn"
  },
  {
    "link": "https://twitter.com/LiziHamer",
    "type": "twitter"
  }
],
"currentJobs": [
  {
    "companyName": "Octagon",
    "position": "Regional Creative Director",
    "socialLink": "https://www.linkedin.com/company/165282",
    "site": "www.octagon.com",
    "locality": "Greater New York City Area",
    "state": "Connecticut",
    "city": "Stamford",
    "street": "290 Harbor Dr",
    "street2": "2nd Floor",
    "postal": "06902",
    "founded": "1983",
    "startDate": "2016-01-31",
    "endDate": null,
    "size": "1-10",
    "industry": "Marketing and Advertising",
    "companyType": "Public Company",
    "country": "United States"
  },
  {
    "companyName": "SisuGirls",
    "position": "Co Founder",
    "socialLink": "https://www.linkedin.com/company/3841118",
    "site": "http://www.sisugirls.org",
    "locality": null,
    "state": "SG",
    "city": "Singapore",
    "street": "33-03 Hong Leong Building",
    "street2": null,
    "postal": null,
    "founded": "2014",
    "startDate": "2015-07-31",
    "endDate": null,
    "size": "1-10",
    "industry": "Health, Wellness and Fitness",
    "companyType": null,
    "country": "Singapore"
  }
],
"previousJobs": [
  {
    "companyName": "Fusion Co-innovation Labs",
    "position": "Creative Entrepreneur",
    "socialLink": null,
    "site": null,
    "locality": null,
    "state": null,
    "city": null,
    "street": null,
    "street2": null,
    "postal": null,
    "founded": null,
    "startDate": "2013-05-31",
    "endDate": "2013-10-31",
    "size": null,
    "industry": null,
    "companyType": null,
    "country": null
  },
  {
    "companyName": "Russell Commission",
    "position": "Youth Advisory Board Member",
    "socialLink": null,
    "site": null,
    "locality": null,
    "state": null,
    "city": null,
    "street": null,
    "street2": null,
    "postal": null,
    "founded": null,
    "startDate": "2004-06-30",
    "endDate": "2006-06-30",
    "size": null,
    "industry": null,
    "companyType": null,
    "country": null
  }
],
"lastUpdateDate": "2018-02-07 10:12:28"
}
Параметри відповіді
id
Унікальний ідентифікатор профілю.
source
Джерело отриманих персональних даних.
name
Повне ім'я власника email-адреси.
firstName
Ім'я власника email-адреси.
lastName
Прізвище власника email-адреси.
logo
Аватар профілю.
industry
Галузь, зазначена в джерелі даних.
country
Країна, зазначена в джерелі даних.
locality
Місцезнаходження, зазначене в джерелі даних.
social
Посилання на профілі у соцмережах.
currentJobs
Масив, який містить інформацію про поточну посаду особи.
previousJobs
Масив, який містить інформацію про попередні посади особи.
lastUpdateDate
Дата останнього оновлення профілю в базі даних.

Додати контакти до спискуБезкоштовно

Використовуйте цей метод, якщо вам необхідно автоматизувати додавання контактів до списків, для яких запущена розсилка. Таким чином, після додавання контакта до вибраного списку, розсилка для нього почнеться автоматично.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/add-prospect-to-list
Вхідні параметри
email
(обов'язковий)
Адреса електронної пошти контакта.
fullName
Повне ім'я контакта.
firstName
Ім'я контакта.
lastName
Прізвище контакта.
country
Країна, у якій проживає контакт. Список країн представлений тут. Будь ласка, використовуйте лише країни з цього списку.
locality
Місцезнаходження контакта.
position
Посада контакта.
companyName
Назва компанії, у якій працює контакт.
companySite
Вебсайт компанії, у якій працює контакт. Будь ласка, використовуйте формат
http://example.com
.
updateContact
Оновлює інформацію про наявний контакт. Може містити "
true
", або "
false
". Якщо вибрано значення "
true
" і контакт з таким імейлом вже є в одному зі списків, система оновить наявний профіль. Якщо "
false
", система не оновить наявний профіль.
customFields[phone number]
Ви можете додати кастомні поля. Укажіть назву кастомного поля у [таких дужках].
socialLinks[linkedIn]
Посилання на профіль контакта в соцмережах. Укажіть назву соціальної мережі в [таких дужках] (LinkedIn, Facebook або Twitter).
listId
(обов'язковий)
Id списку, у якому міститься контакт.
Приклади коду
<?php
function addProspectToList()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token'       => $token,
        'email'           => 'john.doe@example.com',
        'fullName'         => 'John Doe',
        'firstName'         => 'John',
        'lastName'         => 'Doe',
        'country'          => 'United States',
        'locality'         => 'Woodbridge, New Jersey',
        'socialLinks[linkedIn]'   => 'https://www.linkedin.com/in/johndoe/&social',
        'social[twiiter]'      => 'https://twitter.com/johndoe&social',
        'customFields[phone number]'=> '+ 1 888 2073333',
        'position'         => 'Vice President of Sales',
        'companyName'        => 'GoldenRule',
        'companySite'        => 'https://goldenrule.com',
        'updateContact'       => true,
        'listId'          => '12345',
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/add-prospect-to-list',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);
    
    return $res;

}
?>
def add_prospect_to_list():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'email':'john.doe@example.com',
     'fullName': 'John Doe',
     'firstName':'John',
     'lastName':'Doe',
     'country':'United States',
     'locality':'Woodbridge, New Jersey',
     'socialLinks[linkedIn]':'https://www.linkedin.com/in/johndoe/&social',
     'social[twiiter]':'https://twitter.com/johndoe&social',
     'customFields[phone number]':'+ 1 888 2073333',
     'position':'Vice President of Sales',
     'companyName':'GoldenRule',
     'companySite':'https://goldenrule.com',
     'updateContact':1,
     'listId':'12345'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/add-prospect-to-list', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
  "success": true,
  "id": "0Y2QzowWL1rHpIptwaRp0Q==",
  "added": true,
  "updated": false
}
Параметри відповіді
success
Буде "
true
", якщо контакт було додано до списку.
id
Ідентифікатор доданого контакта.
added
Буде "
true
", якщо контакт було додано до списку.
updated
Буде "
true
", якщо дані контакта було оновлено.
errors
Під час додавання контакта до списку виникла помилка.

Знайти контакт за idБезкоштовно

Знаходьте контакти у списках за id. Якщо у вас є id контакта, ви можете отримати повну інформацію про нього, включно зі списками та розсилками, до яких він доданий.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-prospect-by-id
Вхідні параметри
id
(обов'язковий)
Id контакта. Його можна побачити у відповіді, коли ви додаєте контакт за допомогою методу API Додати контакти до списку або в адресному рядку, коли переглядаєте сторінку контакта (приклад).
Приклади коду
<?php
function getProspectById()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token'  => $token,
        'id'      => 'xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A=='
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-prospect-by-id',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);
    
    return $res;

}
?>
def getProspectById():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'id':'xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A=='
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-prospect-by-id', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true,
 "data": {
  "id": "xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A==",
  "name": "Gavin Vanrooyen",
  "firstName": "Gavin",
  "lastName": "Vanrooyen",
  "industry": "Entertainment",
  "country": "United States",
  "locality": "Greater Atlanta Area",
  "social": [
   {
    "link": "https:\/\/www.linkedin.com\/in\/gavin-vanrooyen-8090738\/",
    "type": "linkedIn"
   }
  ],
  "lastUpdateDate": {
   "date": "2019-09-11 12:37:58.000000",
   "timezone_type": 3,
   "timezone": "UTC"
  },
  "currentJob": [
   {
    "companyName": "Octagon",
    "position": "Senior Brand Director",
    "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/659312",
    "site": "http:\/\/octagon.com",
    "locality": "United States",
    "state": null,
    "city": null,
    "street": null,
    "street2": null,
    "postal": null,
    "founded": null,
    "startDate": "2018-07-31",
    "endDate": null,
    "size": "1-10",
    "industry": "Entertainment",
    "companyType": "Public Company",
    "country": "United States"
   }
  ],
  "previousJob": [
   {
    "companyName": "UPS",
    "position": "Manager, Sponsorships and Events",
    "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/152322",
    "site": "http:\/\/www.ups.com\/",
    "locality": "United States",
    "state": "GA",
    "city": "Atlanta",
    "street": "55 Glenlake Parkway, NE",
    "street2": null,
    "postal": "30328",
    "founded": "1907",
    "startDate": null,
    "endDate": null,
    "size": "10001+",
    "industry": "Logistics and Supply Chain",
    "companyType": "Public Company",
    "country": "United States"
   }
  ],
  "lists": [
   {
    "id": 1250344,
    "name": "People List"
   }
  ],
  "campaigns": []
 }
}
Параметри відповіді
success
Буде "
true
", якщо контакт був знайдений.
id
Унікальний ідентифікатор профілю.
name
Повне ім'я контакта.
firstName
Ім'я контакта.
lastName
Прізвище контакта.
industry
Галузь, зазначена в профілі контакта.
country
Країна контакта.
locality
Місцезнаходження контакта.
social
Посилання на профілі соцмереж контакта.
currentJobs
Масив, який містить інформацію про поточну посаду контакта.
previousJobs
Масив, який містить інформацію про попередні посади контакта.
lastUpdateDate
Дата останнього оновлення контакта.
lists
Списки, до яких було додано контакт.
campaigns
Список розсилок, отримувачем яких є контакт. Містить коротку статистику, наприклад, статус, кількість отриманих ним листів, відкриттів та відповідей на імейли.

Знайти контакт за email-адресоюБезкоштовно

Знаходьте контакти в списках за адресою електронної пошти. Під час пошуку за email-адресою ви отримуєте список усіх контактів, які пов'язані з адресою. Кожен елемент списку містить повну інформацію про контакт, включно зі списками та розсилками, до яких він доданий.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-prospects-by-email
Вхідні параметри
email
(обов'язковий)
Адреса електронної пошти контакта.
Приклади коду
<?php
function getProspectsByEmail()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token'  => $token,
        'email'      => 'gavin.vanrooyen@octagon.com'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-prospects-by-email',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);
    
    return $res;

}
?>
def getProspectsByEmail():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'email':'gavin.vanrooyen@octagon.com'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-prospects-by-email', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true,
 "data": [
  {
   "id": "xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A==",
   "name": "Gavin Vanrooyen",
   "firstName": "Gavin",
   "lastName": "Vanrooyen",
   "industry": "Entertainment",
   "country": "United States",
   "locality": "Greater Atlanta Area",
   "social": [
    {
     "link": "https:\/\/www.linkedin.com\/in\/gavin-vanrooyen-809073755\/",
     "type": "linkedIn"
    }
   ],
   "lastUpdateDate": {
    "date": "2019-09-11 12:37:58.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "UTC"
   },
   "currentJob": [
    {
     "companyName": "Octagon",
     "position": "Senior Brand Director",
     "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/659333",
     "site": "http:\/\/octagon.com",
     "locality": "United States",
     "state": null,
     "city": null,
     "street": null,
     "street2": null,
     "postal": null,
     "founded": null,
     "startDate": "2018-07-31",
     "endDate": null,
     "size": "1-10",
     "industry": "Entertainment",
     "companyType": "Public Company",
     "country": "United States"
    }
   ],
   "previousJob": [
    {
     "companyName": "UPS",
     "position": "Manager, Sponsorships and Events",
     "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/1523574",
     "site": "http:\/\/www.ups.com\/",
     "locality": "United States",
     "state": "GA",
     "city": "Atlanta",
     "street": "55 Glenlake Parkway, NE",
     "street2": null,
     "postal": "30328",
     "founded": "1907",
     "startDate": null,
     "endDate": null,
     "size": "10001+",
     "industry": "Logistics and Supply Chain",
     "companyType": "Public Company",
     "country": "United States"
    }
   ],
   "lists": [
    {
     "id": 1250344,
     "name": "People List"
    }
   ],
   "campaigns": []
  }
 ]
}
Параметри відповіді
success
Буде "
true
", якщо контакт був знайдений.
id
Унікальний ідентифікатор профілю.
name
Повне ім'я контакта.
firstName
Ім'я контакта.
lastName
Прізвище контакта.
industry
Галузь, зазначена в профілі контакта.
country
Країна контакта.
locality
Місцезнаходження контакта.
social
Посилання на профілі соцмереж контакта.
currentJobs
Масив, який містить інформацію про поточну посаду контакта.
previousJobs
Масив, який містить інформацію про попередні посади контакта.
lastUpdateDate
Дата останнього оновлення контакта.
lists
Списки, до яких було додано контакт.
campaigns
Список розсилок, отримувачем яких є контакт. Містить коротку статистику, наприклад, статус, кількість отриманих ним листів, відкриттів та відповідей на імейли.

Змінити статус отримувачаБезкоштовно

Змініть статус отримувача конкретної розсилки.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/change-recipient-status
Вхідні параметри
email
(обов'язковий)
Адреса електронної пошти контакта.
campaign_id
(обов'язковий)
Id розсилки. Його можна побачити в адресному рядку під час перегляду інформації про розсилку (приклад).
status
(обов'язковий)
Новий статус отримувача. Можливі статуси: «Active», «Paused», «Finished», «Unsubscribed», «Auto-replied», «Replied», «Replied from another email». Якщо статус отримувача розсилки «Finished» або «Moved», його змінити не можна.
Приклади коду
<?php
function changeRecipientStatus()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'email'    => 'gavin.vanrooyen@octagon.com',
        'campaign_id'  => '179025',
        'status'   => 'Paused'
    ];


    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/change-recipient-status',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def change_recipient_status():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'email':'gavin.vanrooyen@octagon.com',
     'campaign_id': '179025',
     'status':'Paused'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/change-recipient-status', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true
}
Параметри відповіді

Метод поверне "success: true", якщо статус контакта було змінено. У випадку виникнення помилки метод поверне "success: false" з описом помилки.

Шукати контакт за посиланням на профіль1 кредит за запит

Знаходьте контакти за профілями соцмереж. Для подальшого отримання результатів пошуку застосовуйте метод «Отримати контакт за посиланням на профіль».

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/add-url-for-search
Вхідні параметри
url
Посилання на профіль контакта в соцмережах. Укажіть назву соціальної мережі в [таких дужках] (LinkedIn або Twitter).
Приклади коду
<?php
function addUrlForSearch()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'url'       => 'https://www.linkedin.com/in/johndoe/&social'
    ];


    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/add-url-for-search',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def add_url_for_search():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'url':'https://www.linkedin.com/in/elie-ohayon-aaab7341'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/add-url-for-search', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true
}
Параметри відповіді
success
Буде "
true
", якщо контакт було додано до списку для пошуку.
message
Під час додавання контакта до списку виникла помилка.

Отримати контакт за посиланням на профільБезкоштовно

Після застосування методу «Шукати контакт за посиланням на профіль», використовуйте цей метод для отримання результатів пошуку. Результат буде містити повну інформацію про контакт та всі знайдені адреси електронної пошти.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/get-emails-from-url
Вхідні параметри
url
Посилання на профіль контакта в соцмережах. Укажіть назву соціальної мережі в [таких дужках] (LinkedIn або Twitter).
Приклади коду
<?php
function getEmailsFromUrl()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'url'       => 'https://www.linkedin.com/in/john-doe-123456/'
    ];


    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-from-url',
        CURLOPT_POST      => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);
    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_emails_from_url():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
     'url':'https://www.linkedin.com/in/elie-ohayon-aaab7341'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/get-emails-from-url', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
 "success": true,
 "data": [
  {
   "id": "xusD3-T_K5IktGoaa8Jc8A==",
   "name": "Gavin Vanrooyen",
   "firstName": "John",
   "lastName": "Doe",
   "sourcePage": "https://www.linkedin.com/in/john-doe-123456/",
   "source": "linkedIn",
   "industry": "Entertainment",
   "country": "United States",
   "locality": "Greater Atlanta Area",
   "lastUpdateDate": {
    "date": "2019-09-11 12:37:58.000000",
    "timezone_type": 3,
    "timezone": "UTC"
   },
   "currentJob": [
    {
     "companyName": "Octagon",
     "position": "Senior Brand Director",
     "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/659333",
     "site": "http:\/\/octagon.com",
     "locality": "United States",
     "state": null,
     "city": null,
     "street": null,
     "street2": null,
     "postal": null,
     "founded": null,
     "startDate": "2018-07-31",
     "endDate": null,
     "size": "1-10",
     "industry": "Entertainment",
     "companyType": "Public Company",
     "country": "United States"
    }
   ],
   "previousJob": [
    {
     "companyName": "UPS",
     "position": "Manager, Sponsorships and Events",
     "socialLink": "https:\/\/www.linkedin.com\/company\/1523574",
     "site": "http:\/\/www.ups.com\/",
     "locality": "United States",
     "state": "GA",
     "city": "Atlanta",
     "street": "55 Glenlake Parkway, NE",
     "street2": null,
     "postal": "30328",
     "founded": "1907",
     "startDate": null,
     "endDate": null,
     "size": "10001+",
     "industry": "Logistics and Supply Chain",
     "companyType": "Public Company",
     "country": "United States"
    }
   ],
    "social": [],
    "emails": [
      {
        "email": "johndoe@octagon.com",
        "status": "valid"
      }
    ]
  }
 ]
}
Параметри відповіді
success
Буде "
true
", якщо контакт був знайдений.
id
Унікальний ідентифікатор профілю.
name
Повне ім'я контакта.
firstName
Ім'я контакта.
lastName
Прізвище контакта.
industry
Галузь, зазначена в профілі контакта.
country
Країна контакта.
locality
Місцезнаходження контакта.
skills
Навички контакта
social
Посилання на профілі соцмереж контакта.
currentJobs
Масив, який містить інформацію про поточну посаду контакта.
previousJobs
Масив, який містить інформацію про попередні посади контакта.
lastUpdateDate
Дата останнього оновлення контакта.
emails
Email-адреса контакта та її актуальний статус.

Знайти кастомні поля контактів.Безкоштовно

Цей метод повертає список усіх кастомних полів, створених користувачем, включно з назвами полів, параметрами, які визначають, обов'язкове поле чи ні, та типом інформації у полі.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/prospect-custom-fields
Вхідні параметри
Для цього методу відсутні вхідні параметри
Приклади коду
<?php
function customFields()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/prospect-custom-fields?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def custom_fields():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/prospect-custom-fields', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
 [
    {
        "key": "customFields['company']",
        "label": "company",
        "required": false,
        "type": "string"
    },
    {
        "key": "customFields['Project name']",
        "label": "Project name",
        "required": false,
        "type": "string"
    },
    {
        "key": "customFields['SEO']",
        "label": "SEO",
        "required": false,
        "type": "string"
    }
 ]
Параметри відповіді
key
Ключ поля у масиві
customFields
.
label
Назва поля.
required
Буде "
true
" якщо кастомне поле обов'язкове.
type
Тип даних кастомного поля (рядок, число або дата).

Перегляд списків користувачаБезкоштовно

Цей метод надає всі списки, створені користувачем. Ви можете використовувати цей метод, щоб перевірити списки, які можна використовувати для тригерних розсилок.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-user-lists
Вхідні параметри
Для цього методу відсутні вхідні параметри
Приклади коду
<?php
function getUserLists()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-user-lists?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-user-lists', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
    {
        "id": 1818597,
        "name": "FirstSend",
        "contacts": 1,
        "isDeleted": false,
        "creationDate": {
            "date": "2020-04-07 08:25:44.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        },
        "deletionDate": null
    },
    {
        "id": 1505383,
        "name": "All prospects",
        "contacts": 10,
        "isDeleted": true,
        "creationDate": {
            "date": "2019-12-17 15:07:30.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        },
        "deletionDate": {
            "date": "2020-02-17 14:05:44.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        }
    },
    {
        "id": 1479070,
        "name": "EMAIL",
        "contacts": 13,
        "isDeleted": true,
        "creationDate": {
            "date": "2019-12-06 10:51:01.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        },
        "deletionDate": {
            "date": "2020-02-17 14:05:48.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        }
    }
]

Параметри відповіді
id
Унікальний id списку користувача.
name
Назва списку.
contacts
Кількість контактів у списку.
isDeleted
Статус списку. Повертає "
true
", якщо список було видалено.
creationDate
Дата створення списку (дата, час, часовий пояс).
deleteDate
Містить дату видалення, якщо список було видалено (дата, час та часовий пояс).

Перевірка балансуБезкоштовно

Використовуйте цей метод, якщо вам необхідно перевірити залишок кредитів на вашому рахунку.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-balance
Вхідні параметри
Для цього методу відсутні вхідні параметри
Приклади коду
<?php
function getBalance()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-balance?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def get_balance():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-balance', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
{
    "success": true,
    "data": {
        "balance": "42.00"
    }
}

Параметри відповіді
balance
Поточний баланс користувача в кредитах.

Перегляд контактів зі спискуБезкоштовно

Цей метод повертає всі дані про контакти в зазначеному списку, як-от їхня email-адреса та статус.

Запит
POSThttps://api.snov.io/v1/prospect-list
Вхідні параметри
listId
(обов'язковий)
Унікальний ID списку.
page
Ви можете вибрати, з якої сторінки розпочати пошук. Це поле не є обов'язковим.
perPage
Ви можете вибрати, на якій сторінці завершити пошук. Це поле не є обов'язковим. Максимальне значення — 100.
Приклади коду
<?php
function prospectsInList()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'listID'    => '1234567',
        'page'     => '1',
        'perPage'   => '2'
    ];

    $options = [
        CURLOPT_URL      => ' https://api.snov.io/v1/prospect-list',
        CURLOPT_POSTFIELDS   => $params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def prospect_in_list():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'listID':'1234567',
    'page':'1',
    'perPage':'2'
}

res = requests.post('https://api.snov.io/v1/prospect-list', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь

Зверніть увагу, що результати відображаються в зворотньому порядку, від останнього контакта до першого.

{
    "success": true,
    "list": {
        "name": "Lead LIST",
        "contacts": 3,
        "creationDate": {
            "date": "2020-05-19 17:34:39.000000",
            "timezone_type": 3,
            "timezone": "UTC"
        },
        "emailsCount": []
    },
    "prospects": [
        {
            "id": "226db935fc93422496fda5d5209e8cbf77cc77ec685891706028009b86608f7ce5877a3faf",
            "name": "Andrew Garfiled",
            "firstName": "Andrew",
            "lastName": "Garfiled",
            "emails": [
                {
                    "email": "andrewexp@exp.com",
                    "probability": 99,
                    "isVerified": null,
                    "jobStatus": "any",
                    "domainType": "linkedin_email",
                    "isValidFormat": null,
                    "isDisposable": null,
                    "isWebmail": null,
                    "isGibberish": null,
                    "smtpStatus": null
                }
            ]
        },
        {
            "id": "f20d30219b039d1408d837a748a1e2ab843c97e65080f6cf8fa7d948477d9093d87413f05f",
            "name": "John Doe",
            "firstName": "John",
            "lastName": "Doe",
            "emails": [
                {
                    "email": "johndoe@gmail.com",
                    "probability": 99,
                    "isVerified": null,
                    "jobStatus": "any",
                    "domainType": "linkedin_email",
                    "isValidFormat": true,
                    "isDisposable": false,
                    "isWebmail": true,
                    "isGibberish": false,
                    "smtpStatus": 3
                }
            ]
        }
    ]
}

Параметри відповіді
list
Масив з інформацією про список та контакти в ньому.
name
Назва списку.
contacts
Кількість контактів у списку.
creation_date
Дата створення списку (містить інформацію про дату, час та часовий пояс).
emailsCount
Кількість email-адрес у списку.
prospects
Усі контакти зі списку.
id
Унікальний id контакта.
name
Повне ім'я контакта.
emails
Список email-адрес, які належать контакту.

Список контактів, для яких завершена розсилкаБезкоштовно

Цей метод надає список контактів, для яких розсилка завершена.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/prospect-finished
Вхідні параметри
campaignId
(обов'язковий)
Id розсилки для отримання списку контактів.
Приклади коду
<?php
function finishedProspects()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/prospect-finished?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/prospect-finished', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "id": "88c268d404797d1001b4d72806207625",
    "prospectId": "9c2eb5b46bb5873e408684dd577d002354e4f7026f47bf8a592d659bba3d2dd0ff186b90dc7a5",
    "userName": "zach Jones",
    "userEmail": "zach@entselect.us",
    "campaign": "Zipari - Salesforce Developer",
    "hash": "f3967971cbab6e769b5f7e3457d00159"
  }
]
Параметри відповіді
id
Унікальний id.
prospectId
Id контакта.
userName
Повне ім'я контакта.
userEmail
Email-адреса контакта.
campaign
Назва розсилки.

Відповіді на розсилкуБезкоштовно

Цей метод повертає інформацію про відповіді на листи з усіма даними, включно з іменем контакта, id, назвою розсилки та ін.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-emails-replies
Вхідні параметри
campaignId
(обов'язковий)
Id розсилки для перегляду відповідей.
Приклади коду
<?php
function campaignReplies()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-replies?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-emails-replies', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "visitedAt": {
      "date": "2020-07-14 13:10:46.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "UTC"
    },
    "campaignId": 1234567,
    "campaign": "My top campaign",
    "prospectId": "7a941739b09f1187532d52a684df545f3a223e432c7f53662264db8d33db80ee5fc19e573416a",
    "prospectFirstName": "John",
    "prospectLastName": "Doe",
    "prospectName": "John Doe",
    "sourcePage": null,
    "source": "copy",
    "locality": null,
    "industry": "Airlines/Aviation",
    "country": null,
    "prospectEmail": "Johndoe@snov.io",
    "hash": "6745f8162ecadbe325693345d1a53976",
    "emailSubject": "\"Special content for you\"",
    "emailBody": "\"<\p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<\/p>\"",
    "skills": "",
    "links": null,
    "customFields": null,
    "id": "f676edc5de58f341dc7bf4e75c0c8580",
    "customField_fdfd": "",
    "customField_рпа": ""
  }
]
Параметри відповіді
campaignId
Id розсилки.
campaign
Назва розсилки.
prospectName
Повне ім'я контакта.
emailSubject
Тема імейлу.
emailBody
Зміст імейлу.

Інформація про відкриття імейлів у розсилціБезкоштовно

Цей метод показує інформацію про відкриті імейли в розсилці.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-emails-opened
Вхідні параметри
campaignId
(обов'язковий)
Id розсилки для перегляду відповідей.
Приклади коду
<?php
function emailsOpen()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-opened?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-emails-opened', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "visitedAt": {
      "date": "2020-01-08 21:48:14.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "UTC"
    },
    "campaignId": 1234567
    "campaign": "My top campaign",
    "prospectId": "a9e58c3eecff94e617815a90ca412c4c305045102be1312b41fd0073c9c9f3eee30e090bbc3e3",
    "prospectFirstName": "John",
    "prospectLastName": "Doe",
    "prospectName": "John Doe",
    "sourcePage": null,
    "source": "copy",
    "locality": null,
    "industry": null,
    "country": null,
    "prospectEmail": "Johndoe@snov.io",
    "hash": "20b1aeb0e2949fdf7e58363f84b7aff1",
    "emailSubject": "\"Special content for you\"",
    "emailBody": "\"<\p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<\/p>\"",
	"skills": "",
    "links": null,
    "customFields": null,
    "id": "c2a67a47d59745f548ea7b0213c3a81d",
    "customField_Phone": ""
  }
]
Параметри відповіді
campaignId
Id розсилки.
campaign
Назва розсилки.
prospectName
Повне ім'я контакта.
emailSubject
Тема імейлу.
visitedAt
Час відкриття.

Перегляд переходів за посиланнямиБезкоштовно

Цей метод повертає інформацію про всіх отримувачів в межах розсилки, які перейшли за посиланням в імейлах.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-emails-clicked
Вхідні параметри
campaignId
(обов'язковий)
Id розсилки для перегляду відповідей.
Приклади коду
<?php
function emailsClicked()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token,
        'campaignId'  => 1234567
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-emails-clicked?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-emails-clicked', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[
  {
    "visitedAt": {
      "date": "2020-01-08 21:48:14.000000",
      "timezone_type": 3,
      "timezone": "UTC"
    },
    "campaignId": 1234567
    "campaign": "My top campaign",
    "prospectId": "a9e58c3eecff94e617815a90ca412c4c305045102be1312b41fd0073c9c9f3eee30e090bbc3e3",
    "prospectFirstName": "John",
    "prospectLastName": "Doe",
    "prospectName": "John Doe",
    "sourcePage": null,
    "source": "copy",
    "locality": null,
    "industry": null,
    "country": null,
    "prospectEmail": "Johndoe@snov.io",
    "hash": "20b1aeb0e2949fdf7e58363f84b7aff1",
    "emailSubject": "\"Special content for you\"",
    "emailBody": "\"<\p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<\/p>\"",
	"skills": "",
    "links": null,
    "customFields": null,
    "id": "c2a67a47d59745f548ea7b0213c3a81d",
    "customField_Phone": ""
  }
]
Параметри відповіді
campaignId
Id розсилки.
campaign
Назва розсилки.
prospectName
Повне ім'я контакта.
prospectEmail
Email-адреса контакта.
emailSubject
Тема імейлу.
emailBody
Зміст імейлу.
visitedAt
Час відкриття.

Перегляд розсилок користувачаБезкоштовно

Цей метод надає список усіх розсилок користувача.

Запит
GEThttps://api.snov.io/v1/get-user-campaigns
Вхідні параметри
Для цього методу відсутні вхідні параметри
Приклади коду
<?php
function userCampaigns()
{
    $token = getAccessToken();

    $params = [
        'access_token' => $token
    ];

    $params = http_build_query($params);

    $options = [
        CURLOPT_URL      => 'https://api.snov.io/v1/get-user-campaigns?'.$params,
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    ];

    $ch = curl_init();

    curl_setopt_array($ch, $options);

    $res = json_decode(curl_exec($ch), true);

    curl_close($ch);

    return $res;

}
?>
def user_lists():
token = get_access_token()
params = {'access_token':token,
    'campaignId':1234567
}

res = requests.get('https://api.snov.io/v1/get-user-campaigns', data=params)

return json.loads(res.text)
Відповідь
[

  {
    "id": 237945,
    "campaign": "Test",
    "hash": "6467f86496cbc8c69fbf827c1b1df770"
  },
  {
    "id": 237943,
    "campaign": "Test",
    "hash": "c7e2f944bd655f74a4fced201469df29"
  }
]
Параметри відповіді
id
Id розсилки.
campaign
Назва розсилки.